Arktis urfolk inuiterna med Hivshu Peary

Hivshu Peary är född och uppvuxen i byn Siorapaluk på norra Grönland, den sista bosättningen innan Nordpolen. En plats med 45 minusgrader och en natt som pågår i fyra månader. Där levde han som nomad, i samklang med naturen och med jakten som levebröd. Ett traditionellt liv för flera inuiter (i folkmun också kallat eskimåer) på Arktis.

Hivshus förfäder var jägare och shamaner. Och precis som namnet Hivshus betydelse "The Voice of Arctic", så ägnar sig Hivshu idag åt att bevara och sprida visdomen från sitt folk vidare. Han gör det genom att skriva böcker, berätta de gamla berättelserna och sjunga de traditionella Inuit trumsångerna.

I den här intervjun pratar vi om livet på Arktis, om inuiternas världsbild, visdom och traditioner, om synen på naturen och människans resa som en inre process. Vi pratar om deras berättelser om hur universum blev till, vad deras sånger handlar om, synen på äldre och förfäder, vad en shaman är och inte är och varför vi människor är här. Vi kommer också in på hur Hivshu ser på det moderna sättet att leva i Europa, religion och vårt medvetande. Och så får vi höra lite sång!

-----

ENGLISH 

Hivshu Peary is born and raised in the village Siorapaluk in the northern part of Greenland. It's the last people you meet before North Pole. A place with -45 degrees celius and a night that lasts for four months. There he lived as a nomad and hunter, in harmony with nature. A traditional way of life among the Inuit people (also known as eskimo) in the Arctic. 

Hivshus ancestors were hunters and shamans. And just like the name "Hivshu" means "The Voice of Arctic", he wants to pass on the wisdom from his people. Through writing books, tell their old stories and sing the traditional Inuit drumsongs.

In this interview we talk about life in the Arctic, about the inuit peoples worldview, wisdom and traditions, about their view on nature and the human journey as a process. We also talk about their stories about how to universe came to be, their songs, elders and ancestors, what it means to be a shaman and why we, as humans, are here on earth. We also touch on Hivshus opinions on the modern way of life in Europe, religion and our counciusness. On top off that, we get to hear some beautiful singing. 

 

Intro in swedish, english speaking interview from 07:42. 

 

Share | Download(Loading)

Episodes Date

Load more

Podbean App

Play this podcast on Podbean App